Altan

Veranda, balkong, Altan, Terrasse og balustrade blir ofte brukt helt vilt.

 

Da jeg søkte på disse orda fant jeg mye merkelig. Som for eksempel:

Veranda = Plattform som stikker ut fra veggen

I Gyldendals ordbøker fant jeg følende:

Vera´nda, en, ind., lettbygd, åpent eller lukket tilbygg til et hus.

Balkong = Plattform som stikker ut fra veggen uten oppstøttelse.

Balkong (av fr.). — 1. Åpent utbygg på hus for utendørs opphold uten understøttelse (jf. altan). — 2. Galleri over salen i teater o.l.

Balkong, en, fr., et fritt fremspringende utbyggmed rekkverk på et hus, i gulvhøyde med en av de øvre etasjer, og meddør inn til værelse innefor; gulv med tilskuerplasser i teater like over parterre (s.d.)

 

Altan = Plattform som et fremspring på hus og båret op av søyler, pilarer el. lignenede.

Dette fikk meg til å sperre øynene opp litt.

Altan En altan (takterrasse) er en som oftest ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning eller tilbygg. Altan kommer fra det latinske ordet altus som betyr høy. En altan har rekkverk, og er understøttet av stolper, buer eller pilarer.

Altan (av lat. altus, høy), framspringende bygningselement som danner et utendørs oppholdssted. I mots. til balkong bæres a. av søyler.

Alta´n, en, ital., Fremspring på hus i høyde med golvet i en etasje, båret oppe på søyler, pilarer el. lignende, til dels overbygd og utstyrt med rekkverk el, brystvern.

Terrasse = Plattform som hviler på bakken

Dette er vel egentlig riktig.

Terra´sse, en, ital., avsats, jordavsats; trappetrinnformet jordvoll; trappetrinnformet anlegg i en hage, foran en bygning osv. - Terrase´re V., anlegge terrasser.

Terrasse (Omdirigert fra Terasse) En terrasse er et planert område på bakkenivå som er plassert ved fasaden.

Terrasse er et fransk ord som har sin opprinnelse i det latinske terra som betyr jord. Området er gjerne avgrenset av støttemur eller brystning.

Terrasse (fr., av lat. terra, jord), naturlig el. opparbeidet trappetrinnsformet avsats i terrenget. Dannes naturlig ved at løsmasser av grus og sand har fylt opp en del av en innsjø, fjord el. elv. Er også vanlig ut mot havet hvor kystsletter kan ligge som t. I forb. med en bygning bygd ut som et utendørs oppholdssted. — terrassehus, boligblokk der en del av taket i en leilighet danner t. for boligen over

Balustra´de, en, fr., gjennombrutt rekkverk ved trapper, terrasser, balkonger, gallerier osv.

Balustrade (av gr.), rekkverk av små, utbuktede søyler (balustre).

 

Balkong

Illustrasjonen viser en balkong, som bl.a. består av en Balustrade

 

En balkong er et fremspring på en husfasade der underlaget er en fortsettelse av gulvet i rommet innenfor. Balkongen bæres av horisontale bjelker fra gulvet innenfor eller støttes opp av konsoller.

Balkonger er vanligvis omgitt av balustrader.

En balkong må ikke forveksles med en veranda eller en altan. En spesiell type balkong er en såkalt Fransk balkong som egentlig ikke er en balkong men bare et rekkverk på utsiden av balkongdøra.

 

Enkelte balkonger er bygget for å brukes til seremonier, slik f.eks. slottsbalkongen blir brukt av kongefamilien under

17. mai-feiringen.

 

Ordet balkong kommer fra det italienske balcone.

.

Veranda En veranda er et åpent eller overbygget oppholdsplass som tilbygg til hus. Veranda er portugisisk og kan spores tilbake til et bengalsk ord barandah; samme som på hindi.

Man kan si at en veranda er en stor balkong på bakkenivå som vanligvis er fundert. Veranda er særlig utbredt i villabebyggelse.

 

I kolonitiden var veranda meget utbredt som byggeskikk i både Australia og sørstatene i USA

 

Ellers kan en finne forskjellig hos Språkrådet.no

 

Hva er forskjellen på en altan, balkong, terrasse og veranda?

Bokmålsordboka Veranda

På godt norsk lista

Skrivevennlig side

 

Dersom noen finn feil på siden eller ønsker å finne ut av andre "ord og uttrykk" så klikk hvilken som helst plass på denne setningen, jeg er jeg takknemlig for kommentar.

 

Forbehold om feilskriving