Måleenhet mengde areal volum vekt tid energi

Enhet: Forkortelse: ilsvarer: Brukes til å måle:

en Millimeter mm 1/10 cm lengde

en centimeter cm 10 mm lengde

en desimeter dm lengde

en meter m 10 dm,100 cm lengde

en kilometer km 1 000 m lengde

en mil 10 km lengde

en nautisk mil 1 852 m lengde (til sjøs)

 

en kvadratmeter m2 areal

et ar 100 m2 areal

et dekar daa 10 ar areal

et hektar ha 10 daa areal

en kubikkmeter m3 1 000 L volum

en liter l 1 dm3 volum

en desiliter dl 1/10 l volum

en centiliter cl 1/10 dl volum

en milliliter ml 1/10 cl volum

en spiseskje ss ca. 15 ml volum

en teskje ts ca. 5 ml volum

 

et gram g 1 000 mg vekt

et milligram mg 1/1 000 g vekt

et hektogram (en hekto) hg 100 g vekt

et kilogram (en kilo) kg 1000 g vekt

 

et sekund s tid

et minutt m 60 s tid

en time t 60 m tid

 

en joule J energi

en kilojoule kJ 1 000 J energi

en kilokalori kcal 4,18 kJ energi

en kilowatt-time kWh 1 000 W i én time energi

MÅLEENHETER FOR ENERGI

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet).

Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp.

Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi.

En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius.

Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ.

Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.

 

1 kcal = 4,2 kJ

1 kJ = 1000 J

1 MJ = 1000 kJ

 

Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule.

Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer

 

Protein = 4 kcal = 17 kJ

Fett = 9 kcal = 38 kJ

Karbohydrater = 4 kcal = 17 kJ

Alkohol = 7 kcal = 29 kJ

Forbehold om feilskriving