Måleenheter for fart

Velkommen til HamData Bil og data

Enhet: Forkortelse: Tilsvarer: Brukes til å måle:

en knop kn 1 nautisk mil per time fart (til sjøs)

en desibel dB lydstyrke

en hertz H 1 svingning/svinging per sekund frekvens

en megahertz MHz 1 000 000 Hz frekvens

en gigahertz GHz 1 000 MHz frekvens

 

en ampere A elektrisk strømstyrke

en ohm elektrisk motstand

en volt V elektrisk spenning

en watt W elektrisk effekt

 

en Celcius-grad C (F - 32) x 5/9 temperatur

en Fahrenheit-grad F 9/5 x C + 32 temperatur

en bit b (i edb:) minste informasjonsenhet i en datamaskin

en byte B 8 bit informasjonsenhet i en datamaskin

en kilobyte kB 1 024 B informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte MB 1 024 kB informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte gB 1 024 Mb informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit Mbit 1 048 576 bit informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit gb 1 024 Mbit informasjonsenhet i en datamaskin

en terabyte TB 1000 gigabyter (GB) informasjonsenhet i en datamaskin

 

Terabyte, ofte forkortet TB, er en måleenhet for datalagringskapasitet.

Én terabyte tilsvarer 1000 gigabyter (GB), 1 000 000 (million)

megabyter (MB), 1 000 000 000 milliard) kilobyter (kB),

1 000 000 000 000 (billion) byter (B).

Som det vises på diagrammet begynner selv 1TB å bli lite.

 

 

Forbehold om feilskriving