Måleenheter for olje og gass

Måleenheter for olje og gass

Forklaring:

Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.

 

Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.

 

Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

 

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

 

1 000 Sm3 gass tilsvarer: 1 Sm3 o.e

1 Sm3 olje tilsvarer: 1 Sm3 o.e

1 Sm3 NGL tilsvarer: 1 Sm3 o.e

1 Sm3 kondensat tilsvarer: 1 Sm3 o.e

 

Andre omregningsfaktorer:

 

Gass 1 kubikkmeter 35,30 kubikkfot

Råolje 1 Sm3 6,29 fat

1 Sm3 0,84 tonn

1 fat 159 liter

1 tonn 7,49 fat

 

Forbehold om feilskriving