Skrift-tegn

Underside av "Ord og uttrykk"

Tegn: Navn:

 

= et likhetstegn

/ en skråstrek

/ slash

// en dobbeltskråstrek

* en asterisk

[ ] en hakeparentes

( ) en parentes

{ } en klammeparentes

< > en vinkelparentes

| en vertikalstrek

\ en omvendt skråstrek-backslash ~ en tilde

@ en krøllalfa

_ en understrek

- en overstrek

_ et understrek / underskår

- en bindestrek

- et minustegn

– en tankestrek

" " , ‹‹ ›› et anførselstegn

: et kolon

; et semikolon

? et spørsmålstegn

! et utropstegn

, et komma

. et punktum

° en grad

§ et paragraftegn

% et prosenttegn

‰ et promilletegn

+ et plusstegn

^ en cirkumfleks

' en apostrof

& et og-tegn

 

 

Forbehold om feilskriving